Publicaties

Op deze pagina vindt u alle financiële halfjaarverslagen van Home Invest Belgium terug.

Na afloop van het eerste semester, wordt telkens een tussentijdse rapportering opgesteld. U vindt alle halfjaarverslagen hier terug.