Aandeelhouders

15/02/2024

Jaarlijks persbericht over het boekjaar 2023

05/04/2024

Online plaatsen van het jaarlijks financieel verslag op de website

07/05/2024

Gewone algemene vergadering van het boekjaar 2023

22/05/2024

Tussentijdse verklaring: resultaten op 31 maart 2024

04/09/2024

Halfjaarlijks financieel verslag: resultaten op 30 juni 2024

14/11/2024

Tussentijdse verklaring: resultaten op 30 september 2024

De kalender rond dividenduitkeringen vindt u terug op de pagina Dividend.