Aandeelhouders

24/02/2022

Jaarlijks persbericht over het boekjaar 2021

01/04/2022

Online plaatsen van het jaarlijks financieel verslag op de website

03/05/2022

Gewone algemene vergadering van het boekjaar 2021

18/05/2022

Tussentijdse verklaring: resultaten op 31 maart 2022

15/06/2022

Aandelensplitsing (1 bestaand voor 5 nieuwe aandelen)

07/09/2022

Halfjaarlijks financieel verslag: resultaten op 30 juni 2022

17/11/2022

Tussentijdse verklaring: resultaten op 30 september 2022

De kalender rond dividenduitkeringen vindt u terug op de pagina Dividend.