Over ons

De waarden van onze bedrijfscultuur zijn gebundeld in 6 kernbegrippen.

Deze waarden geven aan hoe we met collega’s en klanten omgaan, en wat we belangrijk vinden.

Ondernemend

We moedigen initiatief aan en we promoten ondernemerschap. We nemen verantwoordelijkheid op. We staan open voor innovatie en durven onze koers bij te sturen. We proberen nieuwe dingen uit, en we aanvaarden dat groeien zonder falen niet bestaat.

Excellent

Wat we doen, willen we best in class doen. We stellen onszelf doorlopend de vraag hoe we dat doen, en wat we kunnen verbeteren. We hebben duidelijke procedures en bouwen continu aan onze eigen expertise. Ook onze partners kiezen we op basis van hun expertise en kwaliteit.

Team

We werken als één team naar ons doel, met respect voor elkaar. We overstijgen het eigenbelang, en zetten het eigen ego opzij. We tonen actief interesse in elkaars werk en helpen elkaar. We zijn een inclusieve organisatie, zowel naar buiten als naar binnen toe.

Integer

We zijn respectvol en betrouwbaar met elkaar en als partner van klanten, leveranciers, overheid en aandeelhouders. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We staan recht in onze schoenen, en handelen transparant, onafhankelijk en correct. We verwachten dit ook van al onze partners.

Klantgericht

Wij kennen onze klanten (intern en extern), zijn bereikbaar voor hen en luisteren naar hun noden en belangen. We denken mee met hen en zorgen voor snelle reactie en kwalitatieve oplossingen. We bouwen een veilige, comfortabele, aangename en stimulerende omgeving voor onszelf en al onze klanten.

Duurzaam

We bouwen mee aan een gezonde en duurzame toekomst. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, vandaag en morgen. Duurzaam betekent ook dat we een gezond en winstgevend model op lange termijn bouwen. We zoeken daarbij steeds naar een harmonie tussen mens en omgeving.