Aandeelhouders

Een stijgend dividend, al 23 jaar op rij

De raad van bestuur voorziet een uitkeringspolitiek gebaseerd op een gemiddelde stijging gelijk aan of groter dan de langjarige inflatie. 

De raad van bestuur stoelt daarvoor op:

  • de constante, geïndexeerde huurstroom uit bestaande vastgoedbeleggingen;
  • de beheersing van de operationele kosten van de vennootschap;
  • de indekkingspolitiek van de vennootschap, die een goede visibiliteit geeft op de interestlasten en deze op middellange termijn evalueerbaar maakt;
  • de bestaande pijplijn van projectontwikkelingen;
  • de reserves die de vennootschap doorheen de jaren heeft opgebouwd als veiligheidsbuffer voor de toekomst.

Voor afgelopen boekjaar 2022 werd de uitkering aan de aandeelhouders voor de 23e keer op rij verhoogd, naar € 1,10 per aandeel.

Uitkering aan aandeelhouders 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Totaal bruto dividend € 1,00 € 0,99 € 0,99 € 0,97 € 0,95 € 0,90
Interimdividend
Pay date
Coupon N°
€ 0,85
Dec 2022
°1
€ 0,85
Dec 2021
°31
€ 0,85
Dec 2020
°29
€ 0,75
Dec 2019
°27
€ 0,75
Dec 2018
°25
€ 0,75
Dec 2017
°23
Slotdividend
Pay date
Coupon N°
€ 0,15
May 2023
°2
€ 0,14
May 2022
°32
€ 0,14
May 2021
°30
€ 0,22
May 2020
°28
€ 0,20
May 2019
°26
€ 0,15
May 2018
°24
Vermindering van het eigen vermogen € 0,10 € 0,07
Totale bruto uitkering € 1,10 € 1,06 € 0,99 € 0,97 € 0,95
 € 0,95
Beurskoers (einde jaar) € 21,80 € 24,40 € 23,10 € 22,80 € 18,28 € 17,74
Bruto uitkeringsrendement
5,0% 4,4% 4,3% 4,3% 5,2% 5,1%

 

Boekjaar 2022

De Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering hebben op 2 mei 2023 de totale uitkering aan de aandeelhouders goedgekeurd voor een bedrag van € 1,10 per aandeel, een stijging voor het 23ste opeenvolgende jaar.

De uitkering aan de aandeelhouders zal bestaan uit de combinatie van:

  • een bruto dividend van € 1,00 per aandeel. Op 9 december 2022 werd reeds een voorschot op het dividend uitbetaald van bruto € 0,85 per aandeel. Het slotdividend bedraagt bruto € 0,15 per aandeel.

  • een vermindering van het eigen vermogen met € 0,10 per aandeel. Deze uitkering zal op haar beurt bestaan uit een gedeelte kapitaalvermindering en een gedeelte uitkering uit de reserves (in overeenstemming met Artikel 18 lid 7 WIB).

 

Uitkering aan de aandeelhouders:
Dividend

€ 1,00 bruto

Kalender

Interim dividend boekjaar 2022 (coupon n°1)
– Ex date

 

woensdag 7 december 2022

Interim dividend boekjaar 2022 (coupon n°1)
– Record date

 

donderdag 8 december 2022

Interim dividend boekjaar 2022 (coupon n°1)
– Payment date

€ 0,85 bruto

vrijdag 9 december 2022

 

 

 

Slotdividend boekjaar 2022 (coupon n°2)
– Ex date

 

maandag 8 mei 2023

Slotdividend boekjaar 2022 (coupon n°2)
– Record date

 

dinsdag 9 mei 2023

Slotdividend boekjaar 2022 (coupon n°2)
– Payment date

€ 0,15 bruto

woensdag 10 mei 2023

 

 

Uitkering aan de aandeelhouders: Vermindering eigen vermogen

€ 0,10 bruto

Kalender

Kapitaalvermindering (coupon n°3)
– Ex date

 

maandag 8 mei 2023

Kapitaalvermindering (coupon n°3)
– Record date

 

dinsdag 9 mei 2022

Kapitaalvermindering (coupon n°3)
– Payment date

€ 0,08 bruto

dinsdag 25 juli 2023

 

 

 

Uitkering uit de reserves (coupon n°4)
– Ex date

 

maandag 8 mei 2023

Uitkering uit de reserves (coupon n°4)
– Record date

 

dinsdag 9 mei 2023

Uitkering uit de reserves (coupon n°4)
– Payment date

€ 0,02 bruto

dinsdag 25 juli 2023

Roerende voorheffing

Dividenden uitgekeerd door Home Invest Belgium zijn onderworpen aan Belgische roerende voorheffing van 30%. Een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden kan worden verkregen door aandeelhouders die voldoen aan specifieke voorwaarden opgelegd door de wet. Een kapitaalvermindering is in principe vrijgesteld van Belgische roerende voorheffing.