Aandeelhouders

Een stijgend dividend, al 21 jaar op rij

Het uitkeringsbeleid wordt door de raad van bestuur bepaald en na het einde van elk boekjaar ter goedkeuring voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Als gereglementeerde vastgoedvennootschap heeft Home Invest Belgium een wettelijke uitkeringsverplichting van minimaal 80% van het aangepast resultaat.

Het is een duidelijke strategie van Home Invest Belgium om het dividend met minstens de inflatie te laten stijgen.

Voor afgelopen boekjaar 2020 werd het jaarlijkse dividend voor de 21e keer op rij verhoogd, naar € 4,95 per aandeel. Dat betekent een brutodividendrendement van 4,29% op basis van de slotkoers van het aandeel op 31/12/2020.

Dividendpolitiek

Voor de komende jaren voorziet de raad van bestuur een dividendpolitiek gebaseerd op een jaarlijkse dividendstijging gelijk aan of groter dan de inflatie. De raad van bestuur stoelt daarvoor op:

  • de constante, geïndexeerde huurstroom uit bestaande vastgoedbeleggingen;
  • de beheersing van de operationele kosten van de vennootschap;
  • de indekkingspolitiek van de vennootschap, die een goede visibiliteit geeft op de interestlasten en deze op middellange termijn evalueerbaar maakt;
  • de bestaande pijplijn van projectontwikkelingen;
  • de reserves die de vennootschap doorheen de jaren heeft opgebouwd.

Dividenden uitgekeerd door Home Invest Belgium zijn onderworpen aan Belgische roerende voorheffing van 30%. Een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden kan worden verkregen door aandeelhouders die voldoen aan specifieke voorwaarden opgelegd door de wet.

Dividend 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Interimdividend € 4,25
Dec 2020
€ 3,75
Dec 2019
€ 3,75
Dec 2018
€ 3,75
Dec 2017
€ 3,75
Dec 2016
€ 3,75
Dec 2015
Slotdividend € 0,70
Dec 2020
€ 1,10
Dec 2019
€ 1,00
Dec 2018
€ 0,75
Dec 2017
€ 0,50
Dec 2016
€ 0,25
Dec 2015
Totaal bruto dividend € 4,95  € 4,85 € 4,75 € 4,50 € 4,25 € 4,00
Bruto dividendrendement 4,3% 4,3% 5,2% 5,1% 4,5% 4,3%

Evolutie van de beurskoers en het bruto dividend