Aandeelhouders

Een stijgend dividend, al 22 jaar op rij

De uitkeringspolitiek van de vennootschap voorziet in een jaarlijkse stijging van de uitkering aan de aandeelhouders gelijk of groter dan inflatie.
De raad van bestuur stoelt daarvoor op:

  • de constante, geïndexeerde huurstroom uit bestaande vastgoedbeleggingen;
  • de beheersing van de operationele kosten van de vennootschap;
  • de indekkingspolitiek van de vennootschap, die een goede visibiliteit geeft op de interestlasten en deze op middellange termijn evalueerbaar maakt;
  • de bestaande pijplijn van projectontwikkelingen;
  • de reserves die de vennootschap doorheen de jaren heeft opgebouwd als veiligheidsbuffer voor de toekomst.

Voor afgelopen boekjaar 2021 werd de uitkering aan de aandeelhouders voor de 22e keer op rij verhoogd, naar € 5,31 per aandeel.

Dividend 2021 2020 2019 2018 2017
Interimdividend
Pay date
€ 4,25
Dec 2021
€ 4,25
Dec 2020
€ 3,75
Dec 2019
€ 3,75
Dec 2018
€ 3,75
Dec 2017
Slotdividend
Pay date
€ 0,71
Mei 2022
€ 0,70
Mei 2021
€ 1,10
Mei 2020
€ 1,00
Mei 2019
€ 0,75
Mei 2018
Totaal bruto dividend € 4,96 € 4,95 € 4,85 € 4,75 € 4,50
Kapitaalvermindering
Pay date
€ 0,30
Jul 2022
       
Uitkering uit de reserves
Pay date
€ 0,05
Jul 2022
       
Totaal kapitaalvermindering € 0,35        
Beurskoers (einde jaar) € 122,00 € 115,50 € 114,00 € 91,40 € 88,72
Totale bruto uitkering € 5,31 € 4,95 € 4,85 € 4,75
 € 4,50
Bruto dividendmarge 4,4% 4,3% 4,3% 5,2% 5,1%

 

Boekjaar 2021

De Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering hebben op 3 mei 2022 de totale uitkering aan de aandeelhouders goedgekeurd voor een bedrag van € 5,31 per aandeel, een stijging voor het 22ste opeenvolgende jaar.

De uitkering aan de aandeelhouders zal bestaan uit de combinatie van:

  • een bruto dividend van € 4,96 per aandeel. Op 10 december 2021 werd reeds een voorschot op het dividend uitbetaald van bruto € 4,25 per aandeel. Het slotdividend bedraagt bruto € 0,71 per aandeel;
  • een vermindering van het eigen vermogen met € 0,35 per aandeel. Deze uitkering zal op haar beurt bestaan uit een gedeelte kapitaalvermindering en een gedeelte uitkering uit de reserves (in overeenstemming met Artikel 18 lid 7 WIB).

Hiernaast worden de bedragen en de data van de uitkeringen aan de aandeelhouders voorgesteld.

Roerende voorheffing

Dividenden uitgekeerd door Home Invest Belgium zijn onderworpen aan Belgische roerende voorheffing van 30%. Een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden kan worden verkregen door aandeelhouders die voldoen aan specifieke voorwaarden opgelegd door de wet. Een kapitaalvermindering is in principe vrijgesteld van Belgische roerende voorheffing.

Dividend Bedrag Kalender
Interimdividend boekjaar 2021 : Coupon n° 31
Ex date   wo 08/12/2021
Record date   do 09/12/2021
Payment date € 4,25 bruto vr 10/12/2021
Slotdividend boekjaar 2021 : Coupon n° 32
Ex date   ma 09/05/2022
Record date   di 10/05/2022
Payment date € 0,71 bruto wo 11/05/2022
Totaal € 4,96 bruto  

Kapitaalvermindering

Bedrag

Kalender
Kapitaalvermindering : Coupon n° 33
Ex date   ma 09/05/2022
Record date   di 10/05/2022
Payment date € 0,30 bruto ma 25/07/2022
Uitkering uit de reserves : Coupon n° 34
Ex date   ma 09/05/2022
Record date   di 10/05/2022
Payment date € 0,05 bruto ma 25/07/2022
Totaal € 0,35 bruto