Financiële informatie

Geconsolideerde resultatenrekening

Hieronder vindt u de laatste geconsolideerde resultatenrekening (31/12/2023) van Home Invest Belgium.

Geconsolideerde resultatenrekening
(in k€)
31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Netto huurresultaat 34.596 31.074 27.202 26.227 25.122 23.993
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 25.253 22.320 19.552 17.683 15.997 15.456
Operationele marge 73,00% 71,83% 71,87% 67,42% 63,68% 64,42%
XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 28 -15 431 1.135 123 610
XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -23.793 4.894 26.546 6.590 48.473 59.414
XIX. Ander portefeuilleresultaat 363 -952 637 -576 -537 -171
Portefeuilleresultaat -23.401 3.927 27.614 7.149 48.059 59.853
Operationeel resultaat 1.852 26.248 47.166 24.832 64.056 75.309
XX. Financiële inkomsten 95 70 51 52 53 105
XXI. Netto intrestkosten -5.121 -5.110 -4.542 -4.248 -4.335 -4.672
XXII. Andere financiële kosten -96 -94 -92 -58 -113 -55
XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -11.330 32.323 4.258 -3.893 -5.412 -1.614
Financieel resultaat -16.452 27.189 -325 -8.147 -9.808 -6.236
XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschapen en joint ventures 654 4.049 2.245 2.466 1329 -
Belastingen -335 -256 -221 -263 -88 -295
Nettoresultaat -14.281 57.230 48.866 18.887 55.490 68.778
Uitsluiting van het portefeuilleresultaat

+23.401

-3.927

-27.614 -7.149 -48.059 -59.853
Uitsluiting van de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva +11.330 -32.323 -4.258 3.893 5.412 1.614
Uitsluiting van de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures +730 -2.508 -711 -1.026 -175 -
EPRA-resultaat 21.181 18.471 16.283 14.604 12.668 10.539
Gemiddeld aantal aandelen 18.701.976 17.106.685 16.442.735 16.440.730 16.440.730 16.440.730
Nettoresultaat per aandeel (in €) -0,76 3,35 2,97 1,15 3,38 4,18
EPRA-resultaat per aandeel (in €) 1,13 1,08 0,99 0,89 0,77 64

Voor meer informatie omtrent de gebruikte begrippen, verwijzen we u naar de verklarende woordenlijst.