Financiële informatie

Geconsolideerde resultatenrekening

Hieronder vindt u de laatste geconsolideerde resultatenrekening (31/12/2020) van Home Invest Belgium.

Geconsolideerde resultatenrekening (in k€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Netto huurresultaat 26.227 25.122 23.993 22.500
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 17.683 15.997 15.456 13.792
Operationele marge 67,4% 63,7% 64,4% 61,3%
XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 1.135 123 610 719
XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 6.590 48.473 59.414 825
XIX. Ander portefeuilleresultaat -576 -537 -171 -775
Portefeuilleresultaat 7.149 48.059 59.853 770
Operationeel resultaat 24.832 64.056 75.309 14.562
XX. Financiële inkomsten 52 53 105 90
XXI. Netto intrestkosten -4.248 -4.335 -4.672 -3.549
XXII. Andere financiële kosten -58 -113 -55 -65
XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -3.893 -5.412 -1.614 -1.227
Financieel resultaat -8.147 -9.808 -6.236 -2.296
XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschapen en joint ventures 2.466 -88 - -
Belastingen -263 -88 -295 -361
Nettoresultaat 18.887 55.490 68.778 11.823
Uitsluiting van het portefeuilleresultaat -7.149 -48.059 -59.853 -770
Uitsluiting van de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva 3.893 5.412 1.614 -1.227
Uitsluiting van de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures -1.026 -175 - -
EPRA-resultaat 14.604 12.668 10.539 9.826
Gemiddeld aantal aandelen 3.288.146 3.288.146 3.288.146 3.190.318
Nettoresultaat per aandeel (in €) 5,74 16,88 20,92 3,71
EPRA-resultaat per aandeel (in €) 4,44 3,85 3,21 3,08
Uitkeerbaar resultaat per aandeel (in €) 5,97 5,61 4,28 4,66

Voor meer informatie omtrent de gebruikte begrippen, verwijzen we u naar de verklarende woordenlijst.