Over ons

Home Invest Belgium beschikte per 31/12/2023 over een vastgoedportefeuille van € 780,93 miljoen. Het belangrijkste deel van de portefeuille situeert zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar de portefeuille strekt zich ook uit over Vlaanderen, Wallonië en Nederland.

Een gediversifieerde portefeuille

Als GVV is Home Invest Belgium verplicht om zijn risico's voldoende te spreiden. Zo mag er niet meer dan 20% van de activa worden belegd in eenzelfde project of activageheel.

Met 48 gebouwen en meer dan 2.500 wooneenheden beschikt Home Invest Belgium over een mooi gediversifieerde portefeuille.

Een jonge portefeuille

Home Invest Belgium beschikt over een jonge vastgoedportefeuille. Meer dan 50% van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur is jonger dan 10 jaar, en meer dan 80% is jonger dan 20 jaar.

Evolutie van de reële waarde van de vastgoedportefeuille

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur: type vastgoed