Corporate Governance

Verschillende comités ondersteunen de werking van de raad van bestuur.

 • Alhoewel Home Invest Belgium voldoet aan twee van de drie uitzonderingsbepalingen van artikel 526 bis §3 van het Wetboek Vennootschappen en dus niet verplicht is een dergelijk comité op te richten, heeft de raad van bestuur van de GVV toch besloten een auditcomité op te richten.

  Het comité komt minimum vier keer per jaar samen en telkens als het dit nodig acht voor de uitvoering van zijn opdracht.

  Het beschikt voornamelijk over volgende bevoegdheden:

  • financiële rapportering: opvolging van de integriteit en de juistheid van de becijferde informatie en de relevantie van de toegepaste boekhoudkundige normen;
  • interne controle en risicobeheer: evaluatie van de interne controlesystemen en het risicobeheer;
  • intern auditproces: evaluatie van het nut van de creatie van een interne auditfunctie;
  • extern auditproces: aanbevelingen met betrekking tot de benoeming of herbenoeming van de Commissaris en zijn remuneratievoorwaarden.
  Leden

  Wim Aurousseau

  Onafhankelijk bestuurder

  Christel Gijsbrechts

  Onafhankelijk bestuurder

 • Home Invest Belgium heeft de functies van remuneratie en benoeming ondergebracht in hetzelfde comité, conform de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code.

  Leden

  Liévin Van Overstraeten

  Voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité, Bestuurder (vertegenwoordiger van de groep Van Overstraeten)

  Christel Gijsbrechts

  Onafhankelijk bestuurder

  Suzy Denys

  Onafhankelijk bestuurder

 • Het investeringscomité is het orgaan voor het selecteren, analyseren en voorbereiden van investeringsdossiers, terwijl de definitieve goedkeuring aan de raad van bestuur wordt toevertrouwd.

   

  Leden

  Johan Van Overstraeten

  Voorzitter van het investeringscomité, bestuurder (vertegenwoordiger van de groep Van Overstraeten)

  Hélène Bostoen

  Onafhankelijk bestuurder

  Preben Bruggeman

  Uitvoerend Bestuurder, Chief Executive Officer

  Christophe Mignot

  Bestuurder (representative of AXA)

 • Home Invest Belgium heeft sinds 2017 zijn filiaal Home Invest Development overgenomen. Dit onderdeel van de vennootschap is specifiek belast met de opvolging van ontwikkelings- en renovatiewerken van de portefeuille. Om de opvolging van de specifieke risico's die met deze projecten gepaard gaan, te verzekeren, heeft de raad van bestuur een projectcomité ingevoerd.

  Leden

  Johan Van Overstraeten

  Voorzitter van het projectcomité, bestuurder (vertegenwoordiger van de groep Van Overstraeten)

  Preben Bruggeman

  Uitvoerend Bestuurder, Chief Executive Officer

  Hélène Bostoen

  Onafhankelijk bestuurder