Financiële informatie

Geconsolideerde balans

Hieronder vindt u de laatste geconsolideerde balans (31/12/2021) van Home Invest Belgium.

Geconsolideerde balans (in k€) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Activa 737.012 653.909 639.169 550.278 468.585
Vaste activa 728.389 647.274 633.429 542.911 456.869
Vlottende activa 8.623 6.635 5.740 7.367 11.715
Eigen vermogen en verplichtingen 737.012 653.909 639.169 550.278 468.585
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap 342.950 310.173 309.618 246.363 215.201
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0
Langlopende verplichtingen 347.147 305.175 281.548 274.150 233.580
Kortlopende verplichtingen 46.915 38.560 48.004 7.665 19.804
Schuldgraad (GVV-KB) 53,65% 52,40% 51,41% 50,16% 51,80%
Schuldgraad (IFRS) 52,49% 50,97% 50,11% 48,90% 51,80%
Aantal aandelen op afsluitdatum 3.286.786 3.288.146 3.288.146 3.288.146 3.288.146
Beurskoers op afsluitdatum (in €) 122,00 115,50 114,00 91,40 88,72
IFRS NAV per aandeel (in €) 104,34 94,33 94,16 81,81 65,56
Premie ten opzichte van IFRS NAV (op afsluitdatum) 16,9% 22,4% 21,1% 11,7% 35,3%
EPRA NRV per aandeel (in €) 111,76 101,62 101,50 85,06 68,24
EPRA NTA per aandeel (in €) 104,96 96,50 95,89 84,92 68,12
EPRA NDV per aandeel (in €) 103,65 93,26 92,99 81,81 65,56

Voor meer informatie omtrent de gebruikte begrippen, verwijzen we u naar de verklarende woordenlijst.