Financiële informatie

Geconsolideerde balans

Hieronder vindt u de laatste geconsolideerde balans (31/12/2023) van Home Invest Belgium.

Geconsolideerde balans (in k€) 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Activa 807.808 812.363 737.012 653.909 639.169 551.106
Vaste activa 801.323 804.338 728.389 647.274 633.429 544.869
Vlottende activa 6.485 8.025 8.623 6.635 5.740 6.237
Eigen vermogen en verplichtingen 807.808 812.363 737.012 653.909 639.169 551.106
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap 417.761 410.064 342.950 310.173 309.618 269.003
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0
Langlopende verplichtingen 328.832 359.154 347.147 305.175 281.548 274.324
Kortlopende verplichtingen 61.215 43.145 46.915 38.560 48.004 7.779
Schuldgraad (GVV-KB) 50,02% 51.95% 53,65% 52,40% 51,41% 50,16%
Schuldgraad (IFRS) 48,83% 50,77% 52,49% 50,97% 50,11% 48,90%
Aantal aandelen op afsluitdatum 19.615.078 17.785.785 16.433.930 16.440.730 16.440.730 16.440.730
Beurskoers op afsluitdatum (in €) 15,50 21,80 24,40 23,1 22,8 18,3
IFRS NAV per aandeel (in €) 21,30 23,06 20,87 18,87 18,83 16,36
Premie ten opzichte van IFRS NAV (op afsluitdatum) -27,2% -5,47% 16,92% 22,44% 21,07% 11,72%
EPRA NRV per aandeel (in €) 21,68 22,77 22,35 20,32 20,3 17,01
EPRA NTA per aandeel (in €) 20,36 21,40 20,99 19,30 19,18 16,98
EPRA NDV per aandeel (in €) 21,56 23,09 20,73 18,65 18,60 16,36

Voor meer informatie omtrent de gebruikte begrippen, verwijzen we u naar de verklarende woordenlijst.