Publicaties

Op deze pagina vindt u alle persberichten in verband met ons aandeleninkoopprogramma.

In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals bekendgemaakt op 9 december 2021, is de raad van bestuur van Home Invest Belgium nv overgegaan tot de inkoop van eigen aandelen op de beurs Euronext Brussels.

De inkoop van eigen aandelen zal gebeuren onder het safe harbour-regime voorzien in Verordening (EU) Nr. 596/2014 van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1052 van de Commissie van 8 maart 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de voorwaarden voor terugkoopprogramma's en stabilisatiemaatregelen.