Over ons

Sinds 2014 is Home Invest Belgium een erkende openbare GVV (gereglementeerde vastgoedvennootschap). Het statuut geeft beleggers de mogelijkheid om op een kostenefficiënte en transparante manier toegang te krijgen tot een gediversifieerde vastgoedportefeuille.

Gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) zoals Home Invest Belgium zijn onderworpen aan strenge regels en vormen daardoor een uitzondering in het beleggersveld. Het statuut is vergelijkbaar met andere Real Estate Investment Trust-structuren (REIT).

Een GVV is onderworpen aan de wet van 12 mei 2014 en het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen en wordt gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Een GVV moet aan heel wat voorwaarden voldoen, die in het leven geroepen zijn om de risico's voor de aandeelhouder te beperken:

  • de vennootschap moet een vast kapitaal hebben;
  • de vennootschap moet beursgenoteerd zijn (min. 30% free float);
  • de schuldgraad moet beperkt worden tot 65% van het totaal van de activa in marktwaarde;
  • de portefeuille moet geboekt worden aan de reële waarde, zonder afschrijving van de gebouwen;
  • de portefeuille moet gediversifieerd zijn: geen enkel gebouw(encomplex) mag meer dan 20% van het vermogen uitmaken;
  • er moeten zeer strikte regels inzake belangenconflicten worden nageleefd;
  • het patrimonium moet ieder trimester worden geëvalueerd door een onafhankelijk expert;
  • tenminste 80% van het aangepaste resultaat moet op het einde van het jaar worden uitgekeerd aan de aandeelhouders;
  • een GVV is voor haar activiteiten in België onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen het normale tarief, doch slechts op een beperkte belastbare grondslag;
  • er is een bevrijdende roerende voorheffing van 30% die wordt afgehouden bij de betaalbaarstelling van het dividend.

Voor een overzicht van alle voorwaarden, verwijzen we naar de Wet van 12 mei 2014 en het KB van 13 juli 2014 inzake gereglementeerde vastgoedbeleggingen.

BE-REIT Association
BE-REIT

Home Invest Belgium is lid van BE-REIT, de belangenorganisatie van alle GVV's in België.