Publicaties

Hieronder kan u de bekendmakingen overeenkomstig artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 (transparantiewetgeving) terugvinden.

De transparantiereglementering verplicht de houders van deelnemingen in genoteerde vennootschappen om de FSMA en de betrokken vennootschappen – in bepaalde omstandigheden – over hun deelneming in te lichten. Dat gebeurt aan de hand van (transparantie)kennisgevingen, die op deze pagina worden gepubliceerd.