Aandeelhouders

Het totale kapitaal van Home Invest Belgium bedraagt € 103.490.955,32 en wordt vertegenwoordigd door 19.708.766 aandelen.

Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen de noemer voor de kennisgeving in het kader van de transparantiemeldingen.

Naast de wettelijke drempels, vastgelegd op 5% en veelvouden van 5%, hanteert Home Invest Belgium een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Aandelen van Home Invest Belgium kopen

Home Invest Belgium is genoteerd op de beurs Euronext Brussel. De ISIN-code is BE0974409410. Om aandelen te kopen, kunt u zich richten tot uw financiële instelling of tot een online broker.

Als u geïnteresseerd bent in de evolutie van het aandeel van Home Invest Belgium, dan kunt u terecht op onze pagina over onze aandelenkoers. Houd er rekening mee dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst en laat u steeds grondig informeren.

Op basis van de ontvangen transparantiekennisgevingen is onderstaande aandeelhoudersstructuur bekend.

Aandeelhouders Aantal aandelen % van het kapitaal
Groep Van Overstraeten1 (*) 5.818.254 29,5%
AXA nv² 3.425.226

17,4%

Echtgenoten Van Overtveldt - Henry de Frahan (**) 613.977 3,1%
Eigen aandelen 93.688 0,5%
Free float 9.757.621 49,4%
Total 19.708.766 100%

Stavos Real Estate BV wordt voor 100% gecontroleerd door de maatschap BMVO 2014.
De maatschap BMVO 2014 wordt voor 100% gecontroleerd door de Stichting Administratiekantoor Stavos.
Stichting Administratiekantoor Stavos wordt voor 100% gecontroleerd door Liévin, Hans, Johan en Bart Van Overstraeten.
Cocky NV wordt voor 100% gecontroleerd door Stavos Real Estate BV, de maatschap BMVO 2014, V.O.P. en Cocky NV.
Van Overstraeten Real Estate NV (afgekort V.O.R.E. NV) wordt voor 100% gecontroleerd door Stavos Real Estate BV.
Van Overstaeten Sport NV (afgekort V.O.S. NV) wordt voor 100% gecontroleerd door Stavos Real Estate BV.
Van Overstaeten Patrimonium NV (afgekort V.O.P. NV) wordt voor 100% gecontroleerd door Stavos Real Estate BV.

² AXA Belgium SA is een dochteronderneming van AXA Holdings Belgium SA zelf een dochteronderneming van AXA NV.

(*) Gebaseerd op de laatste informatie ontvangen van de aandeelhouder.