Aandeelhouders

Het totale kapitaal van Home Invest Belgium bedraagt €88.949.294,75 en wordt vertegenwoordigd door 3.299.858 aandelen.

Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen de noemer voor de kennisgeving in het kader van de transparantiemeldingen.

Naast de wettelijke drempels, vastgelegd op 5% en veelvouden van 5%, hanteert Home Invest Belgium een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Aandelen van Home Invest Belgium kopen

Home Invest Belgium is genoteerd op de beurs Euronext Brussel. De ISIN-code is BE0003760742. Om aandelen te kopen, kunt u zich richten tot uw financiële instelling of tot een online broker.

Als u geïnteresseerd bent in de evolutie van het aandeel van Home Invest Belgium, dan kunt u terecht op onze pagina over onze aandelenkoers. Houd er rekening mee dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst en laat u steeds grondig informeren.

Op basis van de ontvangen transparantiekennisgevingen is onderstaande aandeelhoudersstructuur bekend.

Aandeelhouders Aantal aandelen % van het kapitaal
Groep Van Overstraeten1 880.965 26,7%
AXA nv 521.830 15,8%
Echtgenoten Van Overtveldt - Henry de Frahan 102.792 3,1%
Free float 1.794.271 54,4%

1 Stavos Real Estate BV wordt voor 97% gecontroleerd door de maatschap BMVO 2014. De maatschap BMVO 2014 wordt voor 25% gecontroleerd door de Stichting Administratiekantoor Stavos en 75% door de Maatschap Van Overstraeten. De Maatschap Van Overstraeten wordt voor 99,9% gecontroleerd door de Stichting Administratiekantoor Stavos. De Stichting Administratiekantoor Stavos wordt gecontroleerd door Liévin, Hans, Johan en Bart Van Overstraeten. Cocky NV wordt voor 99,9% gecontroleerd door de Maatschap Van Overstraeten. V.O.P. NV wordt voor 99,9% gecontroleerd door Stavos Real Etate BV. Sippelberg NV wordt voor 75% gecontroleerd door V.O.P. NV en 25% door de Stichting Administratiekantoor Stavos.